Visuele beoordeling

Met een (Goetheanistische fenomenologische) visuele beoordeling is het mogelijk een uitspraak te doen over de mate van kwaliteit van het desbetreffende product.

Volgens het gehanteerde kwaliteits-concept (download pdf LBI 4Mb) is een optimale product kwaliteit het gevolg van een harmonieuze plantontwikkeling. In de plantontwikkeling kunnen twee fundamentele levensprocessen onderscheiden worden, groei (massavorming) en rijping (bloem- en zaadvorming; smaak en geur). Harmonie duidt in deze op een evenwicht tussen beide levensprocessen door wederzijdse beïnvloeding.
De gangbare visie op product kwaliteit is gebaseerd op inhoudsstoffen; veel (vermeende) gezondheids-bevorderende en weinig gezondheid-belastende inhoudsstoffen. Harmonie toont zich echter niet, of onvolledig in de inhoudsstoffen, maar juist in de organisatie van het product. Deze organisatie drukt zich uit in het kristallisatiebeeld.

Op basis van kristallisatie beelden zijn telers in staat deze processen te leren herkennen in hun gewassen en praktische maatregelen nemen om het evenwicht tussen hen te corrigeren, om zodoende de kwaliteit van hun producten te optimaliseren.

De algemene karakteristieken van een kristallisatiebeeld worden beschreven met voor dit doel ontwikkelde en gevalideerde criteria. Interpretatie van de productkwaliteit vindt daarentegen plaats op het niveau van patroon/proces herkenning, waaronder de eerder genoemde plant-processen groei en rijping.

©Crystal-lab, Ottersum, 2018 - Disclaimer - Algemene Voorwaarden - Design: Bureau Bex