Voedingskristallisaties

Een kristallisatiebeeld ontstaat door het mengen van het sap of extract van een (voedings)product met koperchloride. Dit mengsel verdampt onder gecontroleerde omstandigheden waarna de koperchloride kristalliseert. De aldus ontstane kristallisatie structuur is product specifiek (zie de foto banner), maar kan binnen een voedingsproduct heel verschillende vormen aannemen.

Crystal Lab past de kristallisatie methode toe om de mate van kwaliteit van een product aanschouwelijk te maken. Hiertoe wordt onder andere met referentie reeksen gewerkt waarbij hetzelfde product onder verschillende condities geteeld wordt. Denk hierbij aan veel of weinig water, licht en mest om verschillen in groei-, en rijpings-stadia te bewerkstelligen. Ons onderzoek laat duidelijke verbanden zien tussen de wijze waarop een product geteeld/geproduceerd is en hoe het kristallisatiebeeld van het eindproduct eruit ziet.

In Nederland is Crystal Lab het enige lab dat deze methode uitvoert. In Europees verband werkt Crystal Lab in het zogenoemde Triangle consortium samen met de Universiteit van Kassel (D) en de Biodynamic Research Association Danmark (DK) aan de verdere wetenschappelijke onderbouwing van de voedingskristallisatie methode en de stijgbeeld methode.

De beelden worden op twee manieren beoordeeld, visueel en door middel van gecomputeriseerde image analyse. Afhankelijk van de onderzoeksvraag wordt gekozen voor een van de twee methoden of een combinatie van beide. Met een visuele beoordeling is het mogelijk een uitspraak te doen over de mate van kwaliteit. Bij de computerbeoordeling gaat het om het achterhalen van significante verschillen tussen producten.

 

©Crystal-lab, Ottersum, 2018 - Disclaimer - Algemene Voorwaarden - Design: Bureau Bex