Publicaties

Examination of specific effects of different homeopathic preparations on cress seedlings with a CuCl2-biocrystallization assay.
Sokol, AM., P. Doesburg, C. Scherr, S. Baumgartner. Proceedings of the XXX GIRI Meeting; 2016 Sep 09-11; Netherland. Int J High Dilution Res. 2016;15(4):10-10.
Artikel binnen het kader van een promotieonderzoek waarin beschreven wordt in welke mate verschillende homeopathische preparaten van elkaar onderscheiden kunnen worden met behulp van de kristallisatiemethode, aangezien dit met conventionele inhoudsstoffenanalyses niet mogelijk is.

Application of Crystallization with Additives to Cloudy and Clear Apple Juice. Kahl, J., N. Busscher, P. Doesburg, G. Mergardt, F. Will, V. Schulzova, J. Hajslova, A. Ploeger (2016). Food Analytical Methods.
In dit artikel wordt het effect van applesapbewerkingen (troebel versus heldere sap) onderzocht op inhoudsstoffen niveau en op structuurveranderingen in de kristallisatiebeelden. Dit project betreft een eerste poging om een brug te slaan tussen de biokristallisatiemethode en gezondheidsonderzoek.

Standardization and Performance Test of Crystallization with Additives Applied to Wheat Samples
Kahl, J., N. Busscher, G. Mergardt, J-O. Andersen, P. Doesburg, A. Arlai, A. Ploeger (2015). Food Analytical Methods
De standaardisatie van de kristallisatieprocedure wordt in dit artikel beschreven voor tarwemonsters van verschillende oorsprong en variëteit, inclusief de identificatie van invloedsfactoren. Vergelijkingen tussen verschillende laboratoria geven aan dat de methode overdraagbaar is.

Laboratory intercomparison for biocrystallization (crystallization with additives) applied to different wheat varieties.
Kahl, J., J-O. Andersen, M. Athmann, N. Busscher, P. Doesburg, J. Fritz, U. Geier, G. Mergardt (2015). Elem. Nat.102: 5-13.
Dit artikel beschrijft een serie ringonderzoeken uitgevoerd in 5 Europese laboratoria. Gecodeerde tarwe monsters afkomstig van verschillende rassen konden in alle 5 laboratoria correct op ras gegroepeerd worden op basis van een visuele beoordeling van de kristallisatie patronen met gedefinieerde criteria.

Standardization and performance of a visual Gestalt evaluation of biocrystallization patterns reflecting ripening and decomposition processes in food samples (2014).
Dit artikel beschrijft de ontwikkeling en toepassing van een gestandaardiseerde methode om 'Gestalten', of 'betekenisvolle-gehelen' in voedingskristallisaties te kunnen karakteriseren die een relatie met plantfysiologische processen hebben. Een panel was hierdoor in staat kristallisatiebeelden afkomstig van diverse landbouwproducten correct te kunnen ranken op basis van de mate van 'Veroudering' en 'Rijping'. Dit vormt een basis tot voedingskwaliteitsbeoordelingen gerelateerd aan plantfysiologische processen.

Eindverslag Bsc thesis J. Zandbergen Wageningen University in samenwerking met Crystal Lab (2014):
Characterising the effect of Röntgen-radiation levels on germinating cress seeds by means of the biocrystallization method (download pdf 2.9 Mb)
Thesis uitgevoerd in het kader van het project: Röntgen detectie in de voedingsindustrie; bepalen van het effect van Röntgen straling op de ontkieming van tuinkerszaad.

Eindscriptie D. Abel TU berlin in samenwerking met Crystal Lab (2013):
Evaluation of picture forming methods compared to standard analytical methods for detection of structural changes caused by different thermal and non-thermal treatments of raw bovine milk (download pdf 8Mb) 

Development of a structural image analysis approach on structures from CuCl2 .2H2O crystallization with agricultural products.
Doesburg, P. and A.F.M. Nierop (2013). COMPAG 90 63–67.
doi.org/10.1016/j.compag.2012.11.003

Development of a biocrystallisation method for examining effects of homeopathic preparations on germinating cress seeds (download pdf 2.5Mb)
Baumgartner, S., P. Doesburg, C. Scherr, J-O. Andersen (2012). eCAM doi.org/10.1155/2012/125945.

Standardization of the Steigbild Method.
Zalecka, A., J. Kahl, P. Doesburg, B. Pyskow, M.A.S. Huber, K. Skjerbaek, A. Ploeger (2010). BAH 27(1):41-57.

Standardization of the biocrystallization method for carrot samples.
Busscher, N., J. Kahl, J.O. Andersen, M.A.S. Huber, G. Mergardt, P. Doesburg, M. Paulsen, A. Ploeger (2010). BAH. 27(1):1-23.

Discrimination between organically and conventionally grown winter wheat farm pair samples using the copper chloride crystallisation method in combination with computerised image analysis.
Szulc, M., J. Kahl, N. Busscher, G. Mergardt, P. Doesburg, A. Ploeger (2010). COMPAG, 74, 218-222.

Evaporation influences on the crystallization of an aqueous dihydrate cupric chloride solution with additives.
Busscher, N., J. Kahl, P. Doesburg, G. Mergardt, A. Ploeger (2010). JCIS, 334(2) 556-562.

Validation of the Visual Evaluation of Biocrystallizations. Development of a reliable and valid instrument for visual evaluation according to ISO-Norms for sensory analyses.
Huber, M., J.-O. Andersen, J. Kahl, N. Busscher, P. Doesburg, G. Mergardt, S. Kretschmer, A. Zalecka, A. Meelursarn, A. Ploeger, D. Nierop, L. van de Vijver, E. Baars (2010). BAH, 27 (1), 25-40.

First tests of standardized biocrystallization on milk and milk products.
Kahl, J., N. Busscher, P. Doesburg, G. Mergardt, M.A.S. Huber, A. Ploeger (2009). European Food Research and Technology, p. 175-178.

Biocrystallisation and Steigbild: Results at Louis Bolk Instituut.
Doesburg, P., M.A.S. Huber (2007). Elem. Nat. 87:118-123.

Measuring food quality: concepts, methods and challenges: Proceedings seminar Februari 2007.
Vijver, L.P.L. van de, M.A.S. Huber, P. Doesburg, J.H. Nielsen, G. Wyss, J.R. Bloksma, R. Adriaansen-Tennekes, A. Diveky-Ertsey, C. Hoefkens, S.G. Ivanova-Peneva, D. Kusche, S. Manasievska-Simiae, M. Sikora, Katarz (ed.) 2007. Proc. 12-14 Februari 2007, Louis Bolk Instituut, Driebergen.

The capillary dynamolysis method as a characterized tool for crop quality determination.
Zalecka, A., K. Skjerbaek, P. Doesburg, B. Pyskow, M.A.S. Huber, J. Kahl, A. Ploeger (2006).  p. 636-637. In European joint organic congress. Odense/DK. 30-31 may 2006.

©Crystal-lab, Ottersum, 2018 - Disclaimer - Algemene Voorwaarden - Design: Bureau Bex