Disclaimer

Hoewel Crystal Lab de informatie op deze website met zorg heeft samengesteld garandeert Crystal Lab niet dat de aangeboden informatie juist, volledig en actueel is. Wij aanvaarden als zodanig geen aansprakelijkheid voor de gevolgen van het gebruik of de onvolledigheid daarvan, op welke manier dan ook. Het gebruik van hyperlinks naar internetsites van derden is volledig voor risico van de gebruiker. De op of via deze site aangeboden informatie mag niet worden gebruikt in plaats van enige vorm van advies. Beslissingen die gebruiker neemt op basis van deze informatie zijn voor rekening en risico van gebruiker.

Intellectuele Eigendomsrechten
Het is niet toegestaan informatie op deze site te kopiëren, te downloaden of op enigerlei wijze openbaar te maken, te verspreiden of te verveelvoudigen zonder voorafgaande schriftelijke toestemming van Crystal Lab.

©Crystal-lab, Ottersum, 2018 - Disclaimer - Algemene Voorwaarden - Design: Bureau Bex