Werkwijze

Crystal Lab verricht onderzoek naar voedingskwaliteit voor o.a. telers (bijvoorbeeld het effect van teeltmaatregelen), verwerkende voedingsindustrieën (bijvoorbeeld het effect van bewerkingsstappen) en onderzoeksinstituten.

Nieuw onderzoek/prijsindicatie
Een algemene indicatie van de kosten is niet te geven aangezien deze afhankelijk is van de vraagstelling; betreft het een bekend of een nieuw product (waarvoor eventueel eerst validaties moeten plaats vinden), is de monsterbereiding simpel of bewerkelijk, betreft het een pilot, of een uitgebreide vraagstelling (inclusief de daarbij behorende herhalingen ten behoeve van de statistische significantie), enzovoorts. Dit zijn allemaal factoren die de uiteindelijke prijs beïnvloeden. De manier waarop het onderzoek wordt uitgevoerd, zal altijd in nauwe afstemming met de opdrachtgever plaatsvinden, waarbij alle mogelijkheden aan bod komen.

©Crystal-lab, Ottersum, 2018 - Disclaimer - Algemene Voorwaarden - Design: Bureau Bex