Curriculum Vitae P. Doesburg; senior researcher

Paul Doesburg (Blackpool, 1968) studeerde Medische Biotechnologie (Hogeschool Rotterdam) en heeft op de universiteiten van Rotterdam en Nijmegen gewerkt als Research analist (moleculair biologische technieken). In 2001 heeft hij een andere onderzoeksrichting gekozen en is gaan focussen op het verder ontwikkelen van de voedingskristallisatiemethode. Tot 2010 deed hij dit als onderzoeker bij het Louis Bolk Instituut. Sinds 2011 heeft hij een eigen voedingskristallisatie laboratorium. Hij werkt nauw samen met diverse onderzoeksgroepen op dit gebied, uit Duitsland, Denemarken en Zwitserland.
Verder is hij bestuurslid van de King Fisher Foundation. Deze Stichting heeft ten doel de ontwikkeling, toepassing en verspreiding van de Goetheanistische fenomenologische onderzoeksmethode in de meest brede zin van het woord, ter aanvulling op en vernieuwing van de gangbare wetenschapsopvatting en onderzoeksmethodiek. Voorts het verrichten van alle verdere handelingen, die met vorenstaande in de ruimste zin verband houden of daartoe bevorderlijk kunnen zijn. © Kingfisher foundation 2012.

©Crystal-lab, Ottersum, 2018 - Disclaimer - Algemene Voorwaarden - Design: Bureau Bex