De meerwaarde van Crystal Lab

Het leven terug in ons voedingsbesef, dat is onze missie. Daarom benaderen wij voedingskwaliteit vanuit het perspectief van levensprocessen. Met de voedingskristallisatie methode zijn deze levensprocessen, en hoe deze op elkaar ingrijpen, aanschouwelijk te maken. Hierin zijn wij uniek in Nederland.

Kristallisatiebeelden laten maken
Kristallisaties zijn een heel directe en aansprekende manier om de kwaliteit van een product in beeld te brengen. Als u een breed inzicht wilt krijgen in de kwaliteitsaspecten van uw product of na wilt gaan welke invloed bewerking heeft op uw product, kan een kristallisatiebeeld u extra informatie opleveren.
Volgens het door ons gehanteerde kwaliteits-concept is een optimale product kwaliteit het gevolg van een harmonieuze plantontwikkeling. In de plantontwikkeling kunnen twee fundamentele levensprocessen onderscheiden worden, groei (massavorming) en rijping (bloem- en zaadvorming; smaak en geur). Harmonie duidt in deze op een evenwicht tussen beide levensprocessen door wederzijdse beïnvloeding. Op basis van kristallisatie beelden zijn telers in staat deze levensprocessen te leren herkennen in hun gewassen en praktische maatregelen nemen om het evenwicht tussen hen te corrigeren, om zodoende de kwaliteit van hun producten te optimaliseren. In principe kunnen bijna alle voedingsmiddelen gekristalliseerd worden.

 

©Crystal-lab, Ottersum, 2018 - Disclaimer - Algemene Voorwaarden - Design: Bureau Bex