Missie

Crystal Lab richt zich op de wetenschappelijke onderbouwing en praktische toepassing van een voedingskwaliteitsconcept gebaseerd op levensprocessen en de voedings-kristallisatiemethode om deze processen aanschouwelijk te maken. Het uiteindelijke doel hiervan is bij te dragen aan een verruiming van de hedendaagse visie op voedingskwaliteit die gebaseerd is op alleen inhoudsstoffen.

Het werkgebied bestaat uit 3 pijlers:

Voor wie doet Crystal Lab dit onderzoek?

©Crystal-lab, Ottersum, 2018 - Disclaimer - Algemene Voorwaarden - Design: Bureau Bex